Privacybeleid

Website Privacybeleid

Dit is privacykennisgeving van Appletex International Ltd.

We respecteren uw privacy en zijn vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Het doel van deze privacyverklaring is om u te informeren over hoe wij zorgen voor uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt (ongeacht waar u deze bezoekt). We zullen u ook vertellen over uw privacyrechten en hoe de gegevensbeschermingswet u beschermt.

Deze privacyverklaring wordt verstrekt in een gelaagd formaat, zodat u kunt doorklikken naar de specifieke gebieden die hieronder worden uiteengezet.

 1. WIE WE ZIJN EN BELANGRIJKE INFORMATIE
 2. DE PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE OVER U HEBBEN VERZAMELD
 3. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN
 4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS
 5. WIE WE DELEN UW PERSOONSGEGEVENS MET
 6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
 7. DATAVEILIGHEID
 8. DATARETENTIE
 9. UW WETTELIJKE RECHTEN
 10. WIJZIGINGEN IN DEZE AANKONDIGING EN UW VERPLICHTING OM ONS VAN VERANDERINGEN TE INFORMEREN
 11. VRAGEN, VERZOEKEN OF ZORGEN

1.WIE WE ZIJN EN BELANGRIJKE INFORMATIE

Wat is het doel van deze privacyverklaring?

This privacy notice aims to give you information on how we collect and process your personal data through your use of Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product koopt, u ​​inschrijft voor een dienst of deelnemen aan een wedstrijd.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

U moet deze privacyverklaring lezen samen met elke andere privacykennisgeving die wij u kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

Gegevens controller (s)

Appletex International Ltd is de controller en verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens (gezamenlijk aangeduid als “Bedrijf”, “Eenheden om te laten”, “wij”, “ons” of “onze” in deze privacyverklaring). Onze contactgegevens zijn Appletex International Ltd., Kilburn Street, Watersheddings, Oldham, Lancs, OL1 4JF UK, +44 (0) 161 883 2288.

Neem voor alle gegevensaangelegenheden contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via info@appletexint.com of per post, gemarkeerd ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming bij Appletex International Ltd., Kilburn Street, Watersheddings, Oldham, Lancs, OL1 4JF UK.

Links van derden buiten onze controle

Deze website kan links bevatten naar websites van derden, plug-ins en applicaties. Als u op die koppelingen klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen.

Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.


2. DE PERSOONSGEGEVENS DIE WE OVER U HEBBEN VERZAMELD

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon van waaruit die persoon kan worden geïdentificeerd. U kunt meer te weten komen over persoonsgegevens van het Information Commissioners Office.

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens omvatten voornaam, achternaam, gebruikersnaam, titel, functie, bedrijfsnaam.
 • Contact Gegevens omvatten contact / factuur / afleveradres, e-mailadres, telefoon- / gsm-nummers.

We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens zoals statistische of demografische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonlijke gegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in de wet aangezien deze gegevens niet direct of indirect uw identiteit onthullen. We kunnen bijvoorbeeld uw gebruiksgegevens samenvoegen om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie. Als we geaggregeerde gegevens echter combineren met uw persoonlijke gegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens die worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

We verzamelen geen speciale categorieën van persoonlijke gegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van de vakbond, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens) . We verzamelen ook geen informatie over strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen.

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten verzamelen bij wet, of op basis van een contract dat we bij u hebben en u die gegevens niet verstrekt wanneer daarom wordt gevraagd, zijn we mogelijk niet in staat om het contract uit te voeren dat we hebben of proberen aan te gaan met u (bijvoorbeeld om u goederen of diensten aan te bieden). In dit geval moeten we mogelijk een product of service annuleren die u bij ons heeft, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit op dat moment het geval is.


3. HOE KUNNEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

 • Via uw werkgever na een nieuw of mogelijk contract of abonnement op onze diensten.
 • U kunt ons uw identiteits- / contactinformatie geven door formulieren in te vullen of door met ons contact op te nemen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u:
  • Meld u aan voor onze producten of diensten;
  • Maak een account aan op onze website;
  • Abonneer u op onze diensten of publicaties;
  • Vraag marketing aan om naar u te worden verzonden.

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet ons dat toestaat. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden:

 • Uitvoering van het Contract betekent dit het verwerken van uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent of om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat u een dergelijk contract aangaat.
 • Legitieme interesse betekent dit het belang van onze onderneming bij het leiden en beheren van ons bedrijf, zodat wij u de beste service / product en de meest veilige ervaring kunnen bieden. We zorgen ervoor dat we alle mogelijke gevolgen voor u (zowel positief als negatief) en uw rechten in overweging nemen en in evenwicht brengen voordat we uw persoonlijke gegevens verwerken voor onze legitieme belangen. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor activiteiten waarbij onze belangen worden onderdrukt door de impact op u (tenzij we uw toestemming hebben of anderszins wettelijk verplicht of vereist zijn).
 • Voldoe aan een wettelijke of regelgevende verplichting dit betekent dat uw persoonlijke gegevens moeten worden verwerkt wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

Over het algemeen vertrouwen we niet op toestemming als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens anders dan met betrekking tot het verzenden van direct marketingberichten van derden aan u via e-mail of sms. U hebt het recht om toestemming voor marketing op elk gewenst moment in te trekken door contact met ons op te nemen of via de opt-out-links in onze marketing-e-mails.


5. DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We hebben hieronder, in een tabelopmaak, een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we van plan zijn om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, met de rechtsgrondslagen waarop wij ons baseren om dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens voor meer dan één wettige grond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie nodig hebt over de specifieke rechtsgrond waarop we vertrouwden om uw persoonlijke gegevens te verwerken wanneer meer dan één reden is beschreven in de onderstaande tabel.

Doel / activiteit Soort gegevens Wettige basis voor verwerking, inclusief basis van legitiem belang
Om u als nieuwe klant te registreren (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

Uitvoering van een contract met u
Levering van relevante website-inhoud aan u (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Gebruik

(d) Marketing

Legitieme belangen
Beheer van onze relatie met u (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Marketing

Uitvoering van een contract met u en legitieme belangen
Om u nieuwsbrieven en marketinginformatie te sturen (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Marketing

Uitvoering van een contract met u, toestemming en legitieme belangen
Om ons bedrijf en deze website en app te beheren en te beveiligen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) (a) Identiteit

(b) Contact

(c) Technisch

Legitieme belangen

 

Marketing

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot bepaalde gebruik van persoonlijke gegevens, met name rond marketing en reclame. U kunt op elk moment aangeven dat u geen marketingactiviteiten wilt ondernemen door contact met ons op te nemen via info@appletexint.com of met behulp van opt-out-links in marketingmateriaal.

Promotie aanbiedingen van ons

We kunnen uw Identiteits-, Contact-, Technische-, Gebruiks- en Profielgegevens gebruiken om een ​​beeld te vormen van wat wij denken dat u wilt of nodig heeft, of wat u mogelijk van belang zou kunnen zijn. Op deze manier bepalen we welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant kunnen zijn.

U ontvangt marketingcommunicatie van ons als u bij ons informatie hebt opgevraagd of goederen of diensten bij ons hebt gekocht of als u ons uw gegevens hebt verstrekt toen u deelnam aan een wedstrijd of zich registreerde voor een promotie, en u in beide gevallen niet hebt gekozen uit het ontvangen van die marketing.

Marketing van derden

We krijgen uw uitdrukkelijke toestemming voor opt-in voordat we uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven buiten de COMPANY-groep van bedrijven voor marketingdoeleinden.

Afmelden

U kunt ons of derde partijen vragen om u op elk moment te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen op elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door een e-mail te sturen naar info@appletexint.com op elk gewenst moment.

Als u zich afmeldt voor het ontvangen van deze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt als gevolg van een aankoop van een product / dienst, garantieregistratie, product- of service-ervaring of andere transacties.

Cookies

U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat sommige delen van deze website ontoegankelijk kunnen worden of niet goed kunnen functioneren. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.

Verandering van doel

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijs vinden dat we deze om een ​​andere reden moeten gebruiken en dat de reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u uitleg wilt krijgen over hoe de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact op met info@appletexint.com.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de juridische basis toelichten die ons daartoe in staat stelt.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, waar dit wettelijk vereist of toegestaan ​​is.


6. WIE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN MET

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder worden uiteengezet voor de doeleinden die zijn uiteengezet in de tabel in paragraaf 4 hierboven.

 • Externe Derden:
  • Aanbieders die optreden als verwerkers in het VK die IT-, telecommunicatie-, systeem- en / of administratiediensten verlenen.
  • Professionele adviseurs die optreden als verwerkers, waaronder advocaten, bankiers, auditors en verzekeraars in het Verenigd Koninkrijk die advies, bankdiensten, juridische zaken, verzekeringen en boekhouddiensten verlenen.
  • HM Revenue & Customs, toezichthouders en andere autoriteiten die optreden als verwerkers in het Verenigd Koninkrijk die in bepaalde omstandigheden rapportage van verwerkingsactiviteiten vereisen.
 • Derden aan wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als ons bedrijf iets verandert, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan ​​niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan ​​hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.


7. GEGEVENSBEVEILIGING

We hebben passende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of geopend op een ongeoorloofde manier, gewijzigd of openbaar gemaakt. Bovendien beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die werknemers, agenten, contractanten en andere derde partijen die een zakelijke behoefte hebben om te weten. Zij zullen uw persoonlijke gegevens alleen in onze instructies verwerken en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld voor het omgaan met vermoede inbreuken op persoonlijke gegevens en stellen u en elke toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte van een schending als dit wettelijk verplicht is.


8. GEGEVENSVERLENING

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is om de doelen te bereiken waarvoor we deze hebben verzameld, inclusief met het oog op het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonlijke gegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens verwerken en of we kunnen die doelen bereiken met andere middelen en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Daarnaast moeten we volgens de wet basisinformatie over onze klanten bijhouden, inclusief contactgegevens, identiteit, financiële gegevens en transactiegegevens gedurende zes jaar nadat ze niet langer klanten zijn.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen: zie Uw wettelijke rechten hieronder voor meer informatie.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonlijke gegevens anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld). In dat geval kunnen we deze informatie onbeperkt gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.


9. UW WETTELIJKE RECHTEN

Tenzij een vrijstelling op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming geldt, hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Het recht om een ​​kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren;
 • Het recht om te verzoeken dat wij alle persoonlijke gegevens corrigeren als deze onjuist of verouderd blijken te zijn;
 • Het recht om uw persoonlijke gegevens op te vragen, wordt gewist wanneer het niet langer nodig is om dergelijke gegevens te bewaren;
 • Het recht om uw toestemming voor de verwerking op elk gewenst moment in te trekken, waarbij toestemming de wettige basis was voor het verwerken van uw gegevens;
 • Het recht om te verzoeken dat we u uw persoonlijke gegevens verstrekken en waar mogelijk om die gegevens rechtstreeks naar een andere gegevensbeheerder te verzenden (bekend als het recht op gegevensportabiliteit), indien van toepassing, dwz waar onze verwerking is gebaseerd op toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract met u of waar we uw gegevens verwerken op geautomatiseerde wijze);
 • Het recht om in geval van een geschil met betrekking tot de juistheid of verwerking van uw persoonlijke gegevens een beperking aan te vragen, wordt bij verdere verwerking geplaatst;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens, indien van toepassing, d.w.z. wanneer verwerking is gebaseerd op onze legitieme belangen (of bij het uitvoeren van een taak van algemeen belang / uitoefening van openbaar gezag); direct marketing of verwerking ten behoeve van wetenschappelijk / historisch onderzoek en statistieken).

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via info@appletexint.com

Geen kosten vereist – met enkele uitzonderingen

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke administratiekosten in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Wat we van u nodig hebben

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Tijdslimiet om te reageren

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden.


10. WIJZIGINGEN IN DEZE AANKONDIGING EN UW VERPLICHTING OM ONS VAN VERANDERINGEN TE INFORMEREN

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2018.

From 25 May 2018 there will be changes in data protection laws and we will then be able to respond to some of your requests (for example, a request for the transfer of your personal data). We are still working towards getting our systems ready for some of these changes.

Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons. Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die we over u bijhouden correct en actueel zijn.


11. VRAGEN, VERZOEKEN OF ZORGEN

Als u alle relevante rechten, vragen of klachten met betrekking tot dit beleid of andere gegevensbeschermingsaangelegenheden tussen u en ons wilt uitoefenen, neemt u in eerste instantie contact met ons op via info@appletexint.com

Als hiermee uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij het Information Commissioners Office on 03031231113 of via email https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ of bij de Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, England, UK.